Innkjøring til Yri Studio.

   

 Adkomstvei fra sør.

 Adkomstvei fra nord.