www.yri.no

 Spesial-Nytt

Talerør for minoriteter

 Verdifullt kommisjonsarbeid.

 

Etter at Verdikommisjonen lenge forgjeves har forsøkt å beregne verdien av sitt eget arbeid, ser det nå ut til at den har lagt sitt første egg. Den vil opprette et helt nytt direktorat - med navn Verditilsynet - som skal pålegge og kontrollere at alle samfunnsborgere konsumerer de verdier som hører med til et verdig liv. Etaten, som vil kreve ca. 40.000 nye stillinger, får et helt nytt lovverk, kalt Verdiloven - med 250 paragrafer og 4000 utfyllende bestemmelser - i ryggen. Den blir delt inn i en rekke særkontorer med hvert sitt spesialfelt. En avdeling skal for eksempel påse at alle mindreårige får alle sukkertøyene og lommepengene som de ønsker.

Feriereiser er i vår tid ansett som noe av det mest verdifulle vi har, - og en egen avdeling får som oppgave å avsløre og straffeforfølge avvikere som tilbringer ferien på hjemstedet. Man vil i mistenkelige tilfeller gi anledning til telefonavlytting og ransaking av boligene for å røke ut individer som gjemmer seg bak tette gardiner og låste dører i husene sine. En underavdeling skal spesialisere seg på å avdekke forfalskninger av feriedokumentasjon. Man mistenker nemlig at noen driver et hemmelig samarbeid med utenlandske familier - ved at de gjensidig postlegger feriehilsenene for hverandre. Dermed behøver de ikke selv å oppsøke reisemålet.

Overtredelser av Verdiloven vil straffes med bøter eller fengsel i inntil 5 år.

Siste:
Den nye lederen vil nå omorganisere Verdikommisjonen til et børsnotert selskap, og han ønsker et samarbeid med Kjell Inge Røkke for å raide i norske og utenlandske storkonserner. Hvis de får full kontroll over selskaper som Kværner, Scandia og Microsoft, vil ingen lenger kunne tvile på kommisjonens verdi - sies det i en pressemelding.

 

Oppfinnsom generasjon.

Tross de nye standardiserte undervisningsmetodene, er det mange unge som viser at de har egne ideer. Nesten på egenhånd har de funnet ut at det går an å feste både ringer og andre gjenstander overalt i ansiktet og rundt på kroppen. Nå må det innrømmes at de fleste av dem har hentet inspirasjonen fra jevnaldrende og forbilder, slik at det nok ikke alltid dreier seg om helt selvstendig tenkning. Men kravet til originalitet er opprettholdt ved at den enkelte varierer med både antallet pyntegjenstander og plasseringen. Alle kan på den måten få et eget og helt spesielt særpreg. Når de utvendige plasseringsmulighetene er uttømt, har man gått videre og funnet innvendige steder som for eksempel på tungen og bak øyelokkene. Dette er muligheter man ikke engang kunne forestille seg bare få år tilbake.

Enkelte surmager, som underkjenner ungdommenes skapende evner, påstår at smakløsheten ikke er oppfunnet av den oppvoksende slekt. Illeluktende, flyktige væsker, øreringer og annet formålsløst ekstrautstyr har vært i bruk i mange generasjoner sier de. Og neseringer er dessuten et gammelt velkjent hjelpemiddel til å håndtere olme stuter.

Men selv kritikerne må innrømme at den nye generasjonen har tøyd grensene. Tidligere var irrasjonelt og upraktisk påheng omtrent forbeholdt kvinner. For menn har slips og flosshatter vært de nærmeste muligheter. Men nå kommer guttene etter med såvel synlige dekorasjoner som stinkende parfymer. Dette beviser både at likestillingsarbeid nytter - og at luksusliv og mønsterplaner ikke helt utsletter evnen til nytenkning.