www.yri.no

 Spesial-Nytt

Talerør for minoriteter

 Trakassering av ostespisere.

 

Til tross for at den norske geitosten er et anerkjent næringsmiddel, opplever vi jevnlig at de som har denne som eneste pålegg, blir latterliggjort. Riktignok må det innrømmes at brun ost er lite velsmakende - ja til tider direkte usmakelig; men dette er noe som mer enn oppveies av dens holdbarhet og gode lagringsegenskaper. Fordelaktig er det også at den sjelden krymper - selv om den oppbevares i skap som benyttes av flere. Kampanjen mot den er derfor lite rasjonelt begrunnet og skyldes trolig uhyggelige barndomsopplevelser og psykologiske komplikasjoner. Det er nærliggende å tenke at kvalmende skolematpakker og tvangsforing med prim har skapt blokkeringer og trassholdninger.

Slike holdninger er det fullt mulig å kvitte seg med ved at man blir konfrontert med det som skaper motviljen. I praksis vil dette si at man spiser prim eller geitost minst tre ganger daglig. Man vil da på relativt kort tid kunne utvikle seg til et mer tolerant og harmonisk menneske, - noe som er av avgjørende betydning for demokratiets framtid.