www.yri.no

 Spesial-Nytt

Talerør for minoriteter

 Lisensplikt for husholdningskjevler?

 

Kjevler er egentlig nyttige og praktiske kjøkkenredskaper så lenge likevektige mesterbakere bruker dem til sitt egentlig formål. Men i hendene på oppfarende og råsterke husmødre kan de bli livsfarlige angrepsvåpen - egnet til å knuse skallen til uoppmerksomme ektemenn med dårlig samvittighet.

En særlig utsatt gruppe menn, som føler at kjevletrusselen i altfor sterk grad begrenser deres muligheter til individuell utfoldelse, har gått sammen i en hemmelig organisasjon, «Fobos». Av praktiske grunner opptrer de maskerte - under dekknavn, og de avslutter alle sammenkomster i god tid før kl. 8 om kvelden. Møtene foregår i mørke, lydtette kjellere bak stålforsterkede dører. Sammen pønsker de ut sikkerhetstiltak som kan gi dem muligheten til å nyte godt av oppsparte pensjonspoeng - uten at de behøver å gi avkall på sin personlige handlefrihet. De utveksler råd og erfaringer om bruk av hjelmer, skuddsikre vester og andre passive beskyttelsesmidler. Dessuten har de lansert en rekke lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for konene deres å kvinnemishandle dem.

Blant annet vil de ha kjevler inkludert i våpenloven - med kjøpetillatelse og våpenkort. De mener også at kjevler heretter må produseres av lettere og mer elastiske materialer, for at anslagsenergien skal bli mindre. Regelmessig politiovervåking av de husstander hvor rutinerte kjevlesvingere huserer, stå også på ønskelisten. - Forslagene deres blir nå oversendt de lovgivende forsamlinger i en rekke land via menneskerettsorganisasjonen Amnesty International.

 

Forsvarsløs ektemann som blir kvinnemishandlet.

Norges kvinneforbund, som via sitt etterretningsnett har kommet på sporet av Fobos, starter nå en omfattende kampanje gjennom presse og kringkasting, for å kvele de nye lovforslagene i fødselen. De hevder at restriksjoner av den type det her er tale om, er egnet til å forsterke samfunnets mannsdominas - og dermed i strid med den eksisterende likestillingslovens intensjoner.