www.yri.no

 Spesial-Nytt

Talerør for minoriteter

 Omkamp mot kald fusjon.

 

For 15 år siden ble verden rammet av den verste vitenskapelige skandalen siden middelalderen. To anerkjente vitenskapsmenn innen elektrokjemi hevdet å ha gjennomført deuteriumfusjon ved hjelp av enkelt laboratorieutstyr og temperaturer knapt over stuenivå. Fenomenet fikk betegnelsen «kald fusjon».

Heldigvis kunne en kommisjon utnevnt av det amerikanske energidepartementet - etter en kortvarig undersøkelse - avgjøre at det hele dreide seg om feilmålinger og ukyndighet. Ledende teoretikere bekreftet dessuten at de påståtte resultatene var umulige, og i 1996 satte en italiensk rettsinstans punktum for alle spekulasjoner - ved å gi en avis medhold i at alt bare var juks.

Tross dette har en klikk bestående av ca. 200 individer - vesentlig i USA og Japan - fortsatt å «forske» på emnet, og det vrimler av rapporter som påstås å bekrefte effekten. Gjensidig hisser de hverandre opp til en slags religiøs tro på fenomenet. Men problemet stopper ikke der, for i den senere tiden har et økende antall universitetslærere og studenter fattet interesse for saken - og gjennomfører eksperimenter på egenhånd. Enda verre er det at U.S. Navys forskningslaboratorium i San Diego støtter bedraget i en 132 siders rapport utgitt i 2002.

Selv om ekspertene beroliger oss med overbevisende og bunnsolide teorier, kan troen på billig og forurensningsfri energi virke ødeleggende på oljeprisen - og dermed også det norske velstandssamfunnet - som nå knapt har flere ben å stå på. Aviser og vitenskapelige tidsskrifter skal ha ros for at de har vært flinke til å fortie de tøvete rapportene, men informasjon florerer på internett, og aktørene blir stadig mer høyrøstet. - Faren er at de kan få gjennomslag for en omkamp - der det utnevnes en helt ny kommisjon. I den suggererende stemningen, som nå brer seg, har vi ingen garanti for at denne kommer fram til det riktige svaret. Kommisjoner består av mennesker, som i likhet med alle oss andre, kan begå feil.

Derfor bør Norge snarest mulig anmode FN om å vedta en resolusjon som forbyr all forskning på kald fusjon. For hvis denne vanvittige illusjonen får fortsette å spre seg, kan det ruinere verdens viktigste og mest solidariske og miljøvennlige nasjon.

SISTE:

USAs energidepartement (DOE) har i strid med alle våre henstillinger besluttet å oppnevne en ny kommisjon for å vurdere kald fusjon på nytt. Derfor må alle gode krefter nå samle seg for å få de riktige folkene inn i som medlemmer. Vi vil anbefale personer med solide interesser innen respekterte energiformer som kull, olje, gass og tokamak reaktorer. De sistnevnte har som kjent hovedæren for den vellykkede konklusjonen til 1989 kommisjonen. I tillegg må alle midler brukes for å diskreditere kandidater som er troende til å fravike den sanne lære. Vi må bare ikke gi opp på forhånd!

Ulovlige linker!

ADVARSEL!!
Disse linkene må ikke brukes uten
samtykke fra norske myndigheter!